Project Description

Název projektu:

EcoKraft – Lime Silo – Mondi Štětí a.s.

Místo stavby:

Štětí, Ústecký kraj, Česká republika

Realizace:

04/2024 – 07/2025

Stručný popis stavby:

Realizace zemních prací a základových konstrukcí pro nosnou ocelovou konstrukci pro vápenná sila. Demolice stávající a výstavba nové střešní konstrukce včetně střešního souvrství.

Investiční náklady:

12,0 mil. CZK

Investor:

Mondi Štětí a.s.