Project Description

Název projektu:

Ekologizace výroby odlitků v Metalurgii Rumburk – snížení emisí, I. a II. Etapa

Místo stavby:

Rumburk, Ústecký kraj, Česká republika

Rok dokončení:

2019

Stručný popis stavby – základní tech. údaje:

Demolice stávajících objektů
Výstavba nových výrobních hal I. a II.etapy
Rekonstrukce stávající slévárny

Investiční náklady:

90 mil. CZK

Investor:

PROFILTR s.r.o. Brno