Project Description

Název projektu:

Monolitický podzemní objekt pro technologii vytloukacího roštu

Místo stavby:

Rumburk, Ústecký kraj, Česká republika

Rok dokončení:

2018

Stručný popis stavby – základní tech. údaje:

Realizace pilotové štětové stěny
Realizace podzemního monolitického objektu

Investiční náklady:

7 mil.CZK

Investor:

PROFILTR s.r.o. Brno