Project Description

Název projektu:

Vstupní objekt do výrobního závodu Metalurgie Rumburk

Místo stavby:

Rumburk, okres Děčín, Ústecký kraj, Česká republika

Rok dokončení:

2013

Stručný popis stavby:

Demolice starých objektů, realizace nového vstupního objektu
Přeložky inženýrských sítí, nové zpevněné plochy, dešťová kanalizace

Investiční náklady:

9 mil. CZK

Investor:

Metalurgie s.r.o. Rumburk