Project Description

Název projektu:

Obytný soubor Krásná Lípa

Místo stavby:

Krásná Lípa, Ústecký kraj, Česká republika

Termín dokončení:

2000

Stručný popis stavby:

Novostavba 2 bytových domů
Novostavba Domu s pečovatelskou službou

Investiční náklady:

65 mil. CZK

Investor:

Město Krásná Lípa