Project Description

Název projektu:

Technologické základy a opěrné stěny Poldi Hütte Kladno

Místo stavby:

Kladno, Středočeský kraj, Česká republika

Rok dokončení:

2009

Stručný popis stavby – základní tech. údaje:

Technologické základy, opěrné stěny, vyzdívky

Investiční náklady:

30 mil. CZK

Investor:

Poldi Hütte s.r.o., Kladno
GDS – Průmstav FCC a.s., Praha