Project Description

Název projektu:

Výroba biopaliv FAME

Místo stavby:

Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Česká republika

Rok dokončení:

2006

Stručný popis stavby:

Založení objektů, monolitické konstrukce
Opěrné stěny, monolitické nádrže

Investiční náklady:

37 mil. CZK

Investor:

Setuza a.s., Ústí nad Labem
Průmstav a.s., Praha