Project Description

Název projektu:

Výstavba ČOV mourových vod

Místo stavby:

Komořany, Ústecký kraj, Česka republika

Rok dokončení:

2009

Stručný popis stavby:

Realizace ČOV mourových vod
Realizace vodovodu a požárního vodovodu

Investiční náklady:

18 mil. CZK

Investor:

United Energy a.s.